Read more about the article יתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב – 2020
יתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב - 2020

יתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב – 2020

הליך חדלות פירעון נועד לכנס את נכסיו ורכושו של החייב ולממש אותם על מנת שיחזיר את חובותיו. תהליך שכזה יכול להינקט הן מצד החייב והן מצד נושיו וזאת בשל העובדה…

להמשך קריאהיתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב – 2020
Read more about the article חדלות פירעון – העולם החדש של פשיטת הרגל בישראל
חדלות פירעון – העולם החדש של פשיטת הרגל בישראל

חדלות פירעון – העולם החדש של פשיטת הרגל בישראל

ב 15 לספטמבר 2019 נכנס חוק חדש בנושא הליך פשיטת רגל בישראל וגם זכה לכינוי חדש אחרי שנים רבות ומעתה – הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ההתייחסות של החוק החדש…

להמשך קריאהחדלות פירעון – העולם החדש של פשיטת הרגל בישראל

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.