You are currently viewing איך מניחים תפילין?
איך מניחים תפילין

איך מניחים תפילין?

זמן קריאה: 2 דקות

הנחת תפילין היא אחת המצוות היותר מוכרות ביהדות והמזוהות עימה. זוהי מצווה שחייב בה כל גבר שהגיע לגיל מצוות, קרי גיל 13 ולכן היא גם נחשבת לאחת המצוות והסמלים הבולטים לבר המצווה בה הנער לומד איך מניחים תפילין והלכות הקשורות בנושא התפילין כאשר נשים מאידך אינן חייבות במצוות הנחת התפילין. התפילין עצמן מכילות תכנים רוחניים רבים ומכילים את שמותיו של האלוהים ולכן בהלכה מיוחס לתפילין קדושה רבה וכבוד רב. מה שהופך את המצוה למעט מורכב אך אפשר הוא תהליך הנקרא קשירת תפילין.

 

קשירת תפילין

על מנת להדק את התפילין על הגוף יש לבצע קשירת תפילין גם לרצועות של התפילין של היד וגם לרצועות של התפילין של הראש. על פי ההלכה קשירת תפילין הוא אחד מתוך שישה נדבכים חשובים שכל תלמיד תורה חייב לדעת. ישנן מספר צורות שונות של קשירת רצועות התפילין כאשר כל קשירה משמעותה שונה והיא נהוגה בקהילות או זרמים שונים של היהדות. לתפילין של הראש ישנם מספר קשרים כאשר המוכר ביותר הוא הקשר המרובע אך ישנם עוד קשרים כמו קשר דל״ת ממש וקשר צאנז דגם אותם ניתן לראות על רצועות הראש.

על היד קשירת התפילין נעשית בצורת האות שין. לעיתים, בעיקר לנערים לאחר בר המצווה קשה להחזיק את התפילין של היד הקשורות לאורך כל אורכה של התפילה ולכן הם משתמשים באות. אות הוא בעצם קיצור של אוחז תפילין שתפקידו הוא לקשור את רצועות התפילין לאחר שיצרנו את האות שין באמצעות הרצועות של היד. הדבר גורם לכך שהרצועות של התפילין לא יפרמו לנו בזמן התפילה, כך נוכל לשמור על מראה הדוק ומהודר של התפילין לאורך כל התפילה וגם כמובן נוכל להיות מרוכזים בתפילה לכל אורכה מבלי הסחות דעת של רצועות התפילין שנפרמות לנו. זאת ללא קשר אם מדובר בתפילין או תפילין מהודר.

 

שלבים בהנחת תפילין

פעמים רבות עולה השאלה איך מניחים תפילין ומתי נהוג להניח אותם. אז קודם כל נציין שכחלק מהלכות התפילין נהוג להניח אותן רק במהלך היום, בעיקר בזמן תפילת שחרית ורק בימי חול, כאשר בימי שבת וחג לא מניחים תפילין. את התפילין מניחים קודם כל על היד כאשר הדגש הוא להניח אותם על היד החלשה שלנו, כלומר, אדם ימני יניח את התפילין של היד על הזרוע השמאלית שלו ויכרוך אותה שבע פעמים סביב הזרוע.

לאחר מכן נניח את התפילין של הראש כאשר הבית של התפילין יהיה על קו השיער שמעל מצח. לאחר מכן נקשור את התפילין של היד על ידי יצירת האות שין על כף היד. חליצת התפילין נעשית בסדר הפוך כאשר קודם כל נתיר את הקשר של רצועת היד, לאחר מכן נסיר את התפילין של הראש מן המצח שלנו ולבסוף נסיר את התפילין של היד מן הזרוע.