You are currently viewing איך להימנע מ-10 הטעויות הנפוצות ביותר ב-OKR?
10 הטעויות הנפוצות ביותר ב-OKR

איך להימנע מ-10 הטעויות הנפוצות ביותר ב-OKR?

זמן קריאה: 3 דקות

הרעיון שעומד בבסיס שיטת ה-OKR הוא רעיון פשוט אבל היישום שלו הוא לעיתים מבלבלחשוב מאוד להגדיר ולהשתמש ב-OKR בצורה נכונהשכן אפילו טעויות קטנות יכולות להוביל לעיוותים שגורמים לנזק במקום תועלת

OKR

ריכזנו עבורכם רשימה תמציתית של הטעויות הנפוצות ביותר בשימוש ב-OKR וטיפים שיעזרו לכם להמנע מהם.

טעות נפוצה מספר 1: כתיבת יעדים קלים או קשים מדי.

טיפכתבו יעדים שאפתניים אך ברי השגה.

למהעל פי מחקרים, כשמציבים לאנשים אתגרים שהם מרגישים שהם יכולים לעמוד בהםהם מוציאים מעצמם את המקסימוםלעומת זאתכשמציבים יעדים קלים מדי אנשים נוטים להשתעמם או לזלזל בהם ואם מציבים יעדים קשים מדי הם עלולים להתייאש ולוותר מראש.

טעות נפוצה מספר 2: ניסוח יעדים בצורה יבשה וטכנית.

טיפנסחו את היעדים בצורה מלהיבה ומעוררת השראה.

סימולטור החזר הלוואה

למה? לניסוח של היעד יש אפקט על איך שהוא נתפסכשמתארים יעד בצורה מלהיבה זה גורם לאנשים להרגיש שמה שהם עושים הוא מרגש וחשובמה שמעלה את המוטיבציה שלהם ושומר על החיוך שלהם כשהם באים כל יום לעבודה.

טעות נפוצה מספר 3: יותר מדי יעדים ותוצאות מפתח.

טיפכתבו בין 3-5 יעדים ובין 1-3 תוצאות מפתח.

למההמטרה של OKR היא להתמקד במה שחשוב באמתכשצריך להצטמצם למספר מוגבל של יעדים מגלים מה חשוב באמת ובמה כדאי להשקיע זמן ומשאביםבאותו אופןלא כל תוצאות המפתח באמת מעידות על הצלחהצריך לבחור את תוצאות המפתח הרלוונטיות ביותר ולהתמקד בהן. כמו כן, מצאו במחקר שכשיש יותר מדי יעדים, אנשים נוטים להתמקד רק ביעד אחד.

טעות נפוצה מספר 4: תוצאות מפתח לא מדידות ותחומות בזמן.

טיפכל תוצאות מפתח צריכה להיות מנוסחת בצורה מספרית או עונה על השאלה בוצע/לא בוצע ומוגדרת עבור תקופת זמן מסויימת.

למהכדי שנוכל לעקוב אחר התקדמות ולדעת אם הגענו ליעד או לאאחרת תהיה לנו בעיה לדעת האם אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים וזו כל המטרה של OKR.

טעות נפוצה מספר 5: הגדרת תוצאות מפתח שהן למעשה יוזמות ומשימות.

טיפוודאו שתוצאות המפתח שלכם עונות על השאלהמהם המדדים והערכים שיעידו על הצלחה?

למה? זהו שלב מבלבל של ה-OKR ולוקח בהתחלה קצת זמן ללמוד להפריד בין התיאור של מה נעשה כדי להגיע ליעד (יוזמות ומשימותובין התיאור של ההגעה ליעד.

טעות נפוצה מספר 6: הגדרת OKR בתהליך מלמעלה למטה (Top-Bottom).

טיפהגדירו OKR בתהליך מלמטה למעלה (Bottom-Up) במקביל.

למהכשמגדירים יעדים מלמעלה למטה מחמיצים את התובנות החשובות והרעיונות של האנשים שנמצאים למטה“, קרוב לשטחויכולים להאיר מהזווית שלהם על דברים שלא רואים מלמעלה“. כמו כןהגדרת יעדים ותוצאות מפתח ביחד תורמת להבנה טובה יותר של כולם ולשיתוף פעולה מיטבי.

טעות נפוצה מספר 7: השקעת זמן רב מדי בתהליך הגדרת וסנכרון OKR בין ההנהלה הבכירההמחלקות והצוותים.

טיפים:

  1. הגבילו את התהליך למספר ימים בסוף רבעון/שנה. 

  2. פרסמו את ה-OKR האסטרטגיים של החברה, הצוותים יתאימו את עצמם.

  3. אפשרו לצוותים להחליט לאילו יעדי חברה הם תורמים ומהם היעדים הצוותיים שלהם.

למההגדרת OKR הוא תהליך שעלול לגזול זמן יקרבמיוחד עבור חברות גדולותSpotify לדוגמאהעידה על כך שלא הצליחה לנהל את התהליך בצורה יעילה ולכן נטשה את ה-OKR הרבעוני ונשארה רק עם ה-OKR השנתיאם עושים תהליך מלמטה למעלה רק אחרי שעושים תהליך מלמעלה למטה ודורשים מההנהלה לאשר כל OKR, התהליך יהיה ארוך ומסורבל מדי.

טעות נפוצה מספר 8: היעדר מחוייבות של ההנהלה הבכירה.

טיפהבהירו להנהלה את חשיבות המחוייבות שלהם להצלחת ה-OKR ומנו את אחד הבכירים להיות אחראי לתהליך.

למהזוהי אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכישלון של OKR. זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורות שונותאם זה בפער בין היעדים שכתובים על הנייר ליעדים שמקדמים בפועלאי הקצאת המשאבים הנחוצים לצורך עמידה ביעדיםחוסר החלטיות של ההנהלה ושינוייים רבים מדי של ה-OKR ועוד ועודאם העובדים לא מקבלים את הגיבוי והמחוייבות הנדרשים מן ההנהלהאי אפשר לצפות מהם להצליח לממש את ה-OKR בצורה טובה.

טעות נפוצה מספר 9: OKR כבסיס להערכת עובדים ותכניות בונוסים.

טיפניתן ורצוי להשמש ב-OKR ככלי ללמידה והתפתחות מקצועית ואישית וכן ככלי עזר למנהלים לצורך הערכת עובדים אך לא ככלי בלעדי.

למה? המטרה של OKR היא לעזור לחברות למצוא את הכיוון הנכון עי הערכת יעדים ותהליכים ולא עי הערכת ביצועי העובדיםביצועים גבוהים לא בהכרח מעידים על יעד נכון ולהיפךביצועים נמוכים לא בהכרח מעידים על יעד גרועישנם אלמנטים נוספים שצריך לקחת וחשבון ולכן לא נכון לראות ב-OKR כלי להערכת עובדים ובסיס לבונוסים.

טעות נפוצה מספר 10: ביצוע הערכת מצב רק בסוף השנה או הרבעון.

טיפעקבו אחר ה-OKR באופן שוטף.

למהאחד התנאים הבסיסיים להצלחה של OKR זה מעקב מתמיד אחר התקדמות תוצאות המפתחזה מה שעוזר לצוותים לזהות בעיותלהתאים את הפעילות שלהם ולשפר אותה כדי שתביא תוצאות טובות.