You are currently viewing טקטיקות בה עורך דין פלילי מכין אותך לחקירה משטרתית כהלכה

טקטיקות בה עורך דין פלילי מכין אותך לחקירה משטרתית כהלכה

זמן קריאה: 2 דקות

המשמעות של הכנה לחקירת משטרה היא החלק הקריטי ביותר בכל ההליך הפלילי!

החקירה היא זאת שתקבע האם יימשך ההליך בתיק, האם יוגש כתב אישום, האם יימשך איסוף הראיות והעדויות או שמא התהליך יסתיים והתיק ייסגר באחת מעילות לסגירת תיק פלילי.

כל תיק פלילי מתחיל בחקירת משטרה או ברשות אכיפה אחרת. ישנם מקרים שהחקירה קצרה. במקרים מסוימים, החקירה כוללת בדרך כלל איסוף הוכחות פיזיות ותשאול וחקירה של החשוד. במקרים מסוימים, חקירה עשויה להיות ארוכה יותר. בסוג זה של חקירה משטרתית, אולי ידוע לך שהאוצר חוקר, ואולי אינך יודע שאתה יעד החקירה. שוטר עשוי לבקש לשאול אותך או לשתף פעולה. זה חיוני שיהיה לידך עורך דין פלילי כשזה קורה.

להלן הטקטיקות שעורך דין עושה לפני חקירת המשטרה שלך:

  • יעץ לך לשתוק – ייתכן ויהיו מצבים בהם עדיך שכלל לא תדבר ולא תשתף פעולה עם החקירה, לחוקרים יש כל מיני טכניקות לנסות ולהפוך את הדברים, הם אפילו יבטחו לך הבטחות של כל מה שתרצה לשמוע הכל במטרה להגיע אל מלכת הראיות והיא הודאה באשמה.
  • אם תחליט לא לענות על השאלה, עורך הדין ימליץ לך לעולם לא לסמן או לחתום על שום דבר במהלך התהליך של החקירה. החוקרים יכינו פרוטוקול של חקירה שבו יהיו כתובים הדברים שלכאורה אתה אומר, הם כותבים מה שנראה להם! לא פעם הרבה מאוד אנשים פשוט מוותרים על קריאה של ההאשמות נגדם ובוחרים שלא לקרוא את התסקיר וחותמים בקלות דעת על המסמך, המשמעות של כך לאחר מכן היא מסוכנת מאוד ועלולה לגרום להמשך הליך פלילי עד לכדי הגשת כתב אישום.
  • יעץ לך לגבי זכותך החוקית לשתוק, בעיקר במהלך ראיון שהוקלט בווידיאו
  • יעץ לך להזהיר את אוכף החוק מההתחלה כי אינך מציע להשיב לשאלות כלשהן ולהשחזר ללא תגובה לכל שאלה שנשאלה – אחת הטקטיקות איתן קשה מאוד לכל חוקר להתמודד! יש להכיר אותה על בוריה וככה יהיה אפשר למנוע את המשך ההליך הפלילי העומד נגדכם.
  • חשוב על המילים הללו, “אני קורא לזכותי לשתוק”. אם אין לכם הכנה לחקירה שנעשתה בצורה הטובה ביותר, עדיך לא להגיד לא מילה ופשוט לשתוק.
  • טיפח שנאה לחוקר, לעולם לא תיפול בשום מלכודת ותתחיל לדבר. תבינו טוב דבר חשוב! החוקר לא לטובתכם!!! הוא שם בכדי לסגור את התיק ולגרום לכם להודות באשמה!
  • לשבור רגע את השתיקה לבקש ייעוץ. במהלך החקירה אתם יכולים להחליט שאתם רוצים לעצור אותה ולבקש מהחוקר לקבל ייעוץ. אל תתביישו לעצור הכל ולבקש ייעוץ של סנגור פלילי שימשיך את התהליך ביחד איתכם.

לסיכום :

ההכנה לחקירת משטרה היא הדבר החשוב והנכון ביותר לעשות, ככל שתגיעו יותר מוכנים לחקירה ככה ייקבע המשך ההליך ועילת סגירת התיק הפלילי נגדכם.