You are currently viewing יתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב – 2020
יתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב - 2020

יתרונות וחסרונות של תהליך חדלות פירעון ב – 2020

זמן קריאה: 2 דקות

הליך חדלות פירעון נועד לכנס את נכסיו ורכושו של החייב ולממש אותם על מנת שיחזיר את חובותיו. תהליך שכזה יכול להינקט הן מצד החייב והן מצד נושיו וזאת בשל העובדה שהמטרה בתהליך שכזה היא שהנושים יקבלו את כספם ואילו החייב יוכל לקבל הפטר ולהמשיך בחייו.

כיוון ששני צדדים למטבע הרי שיש יתרונות וחסרונות בהליך של חדלות פירעון ועל כך במאמר הבא.

יתרונות וחסרונות מבחינת החייב בהליך חדלות פירעון

יתרון ראשון – ריכוז של כל ההליכים נגד החייב במסגרת של תיק אחד וזאת בשונה מתהליכים של הוצאה לפועל בהן כל תביעה כנגד החייב מתנהלת בנפרד. ריכוז של הכל יחדיו מונע ניירת, בירוקרטיה, התרוצצויות ופעולות רבות של עורך דין הוצאה לפועל או עורך דין פשיטת רגל לטיפול בעניין. כמו כן בזמן ניהול התיק נהנה החייב מכך שכל ההליכים המשפטיים המנוהלים מולו במצב של הקפאת הליכים שיכולים לגרום לו נזק נוסף.

יתרון שני – האפשרות לקבלת צו הפטר שיאפשר לו להתנקות מרוב חובותיו ויאפשר לו לפתוח דף חדש בחיים מבחינה כלכלית ואף מבחינה נפשית וחברתית במקרים רבים. כמובן שלשם קבלת צו הפטר על החייב להביא הוכחות כי החובות נצברו בתום לב ולא עכב מעשה פלילי כזה או אחר.

חסרון ראשון – שמו הטוב של החייב נפגע עכב תהליך של חדלות פירעון ויתכן ויסבול מסטיגמה שלילית בעולם העסקים או בחברה בה הוא פעיל.

חסרון שני – מדובר על תהליך בירוקרטי שהפך קצר וקל יותר ביחס לעבר בעת האחרונה אך עדיין מדובר על תהליך לא קל מול בית המשפט, הנושים, עורך הדין ובית המשפט.

חסרון שלישי – כונס הנכסים הרשמי שמופקד על ההליך מפשיט לחלוטין את החייב העומד מולו ומחייב אותו לגלות ולדווח על כל נכסיו וכספיו בארץ או בחו”ל כולל כניסה לעומק חייו העסקיים ולעתים הפרטיים של החייב.

חסרון רביעי – החייב הופך להיות לקוח מוגבל מאוד בבנק ולמעשה יוצר עבורו הגבלה חמורה מבחינת התנהלות כספית ועסקית.

יתרונות וחסרונות מבחינת הנושה בהליך חדלות פירעון

יתרון ראשון – האפשרות לבדוק לעומק את כל נכסיו, הונו ורכושו של החייב בארץ ובחו”ל (עד כמה שהדבר מתאפשר) כולל מה שהועלם או הוברח על ידו ובדרך זו לשפר את היכולת לקבל החזר על הכספים האבודים.

יתרון שני – מניעה של העדפת נושים על ידי החייב. בתהליך חדלות פירעון החובות מוחזרים כפי שאמורים לחזור לנושים על פי חוק.

חסרון ראשון – אין אפשרות לנהל תהליך אגרסיבי כנגד החייב כמו עיקולים, מאסרים או הוצאה לפועל וכדומה. התהליך הוא משפטי וענייני במטרה להביא את החייב לשלם לפי יכולתו לנושים השונים שלו.

חסרון שני – כאן מדובר בנושא הכאוב מכול והוא העובדה שבתהליך חדלות פירעון סביר להניח שהנושה לא יקבל את מלוא החוב ובמרבית המקרים אף לא קרוב לכך כיוון שלחייב יש האפשרות לקבלת הפטר.

לסיכום נציין שאלו רק נקודות מפתח בתהליך חדלות פירעון ואין “מרוויחים” מתהליך שכזה, בעיקר אם נעשה בתום לב. כולם נאלצים “לשלם מחיר” כלשהו בתהליך ובמטרה שיינזקו בצורה המינימלית.